Katalog firem

Odkazy na Zdravotnictví - specializace

dvd-edice.cz dom? / Zdravotnictví - specializace /

Alergologie a imunologie Alternativní medicína a léčitelé Anesteziologie a resuscitace Diabetologie Dietní a dia potraviny
Endokrinologie (choroby žláz s vnitřní sekrecí) Estetická medicína Foniatrie a audiologie (léčení vad řeči, poruchy sluchu) Gastroenterologie (choroby zažívacího ústrojí) Genetika lékařská
Geriatrie (choroby stáří) Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chiropraxe Chirurgie
Interní lékařství Kardiologie Kožní a pohlavní choroby (dermatovenerologie) Léčba bolesti Logopedie klinická
Návykové chování a závislosti Neurologie Obezitologie Oční lékařství Onkologie a radioterapie
Ortopedie Plicní choroby (tuberkulóza a respirační nemoci) Posudkové lékařství Pracovní lékařství Psychiatrie
Psychologie klinická Psychologové Psychosomatická medicína Radiodiagnostika, nukleární medicína Rehabilitace léčebná, fyzioterapie, fyziatrie a balneologie
Rehabilitační péče Reprodukční medicína Revmatologie Sexuologické poradny Sexuologie
Sportovní lékařství Tropická medicína Urologie a nefrologie (choroby močových cest a ledvin) Ušní, nosní a krční choroby